Biologická rozmanitost

Biologickou rozmanitostí (biodiverzitou) se rozumí pestrost druhů přítomných na určitém území. Ale zrovna tak ji lze vztáhnout na genetickou různorodost v rámci jednotlivých druhů. Nebo na rozmanitost společenstev, které ty druhy na určitém území vytvářejí.

I zahradu můžeme vnímat jako určité území, kde můžeme najít buď jen málo druhů a vysoký stupeň homogenity, nebo naopak celou řadu druhů a pestré prostředí.

Na zahradě platí podobné potravní vztahy, jako v přírodě. Pokud je vysoká pestrost již na úrovni primárních producentů, odráží se potažmo na pestrosti primárních konzumentů a až ke konzumentům vyšších řádů.

 

kočka

 

ptáci, ježci, rejsci, ještěrky, žáby

 

brouci, mouchy, housenky, žížaly

 

květiny, mrtvé dřevo, voda, půda