Půda

Půda má stejný význam jako vzduch, který dýcháme. Nejde přitom o zboží, které se dá vyrábět či dovážet. Vzniká velmi pomalu - jeden centimetr přes sto let.

České zemědělské půdy ale nezřídka ohrožuje eroze. Při pěstování plodin často zůstávají půdy obnažené a vyplavují se. Zvláště pokud v nich chybí organická složka, těžko absorbují vláhu. S přispěním chemizace a těžké techniky v půdě chybí živé organismy, zůstává spíše utužený prach bez života.

Proto je pro půdy (včetně těch zahradních) důležité organické hnojení, které lépe drží vláhu, přináší více půdních organismů a návazně potravy pro další živočichy. I na některé zahradní plevele můžeme pohlížet, že chrání půdu před vyplavováním a nemusí být na obtíž, pokud přímo nezarůstají pěstované plodiny.


Umělá hnojiva umí vrátit půdě některé minerály, ale chybí jim organická hmota. Žížaly si na nich moc nepochutnají.