Spalování zahradního odpadu

V některých obcích spalování zahradního odpadu zapovídají či upravují místní vyhlášky. Pokud jde čistě o spalování biomasy, jde o využívání obnovitelného zdroje energie a o efekt "nulových" emisí oxidu uhličitého - uvolňují se ty cyklicky zachycené v biomase. Proti dýmení je ovšem nutná nízká vlhkost spalovaného materiálu. Oheň umožňuje dokonalou likvidaci zárodků různých nemocí, škůdců i rozmnožovacích orgánů plevelů. Popel je nakonec minerální hnojivo a má i desinfekční vlastnosti - proti plísním.

V hromadách větví a listí na spálení se mnohdy skrývají užiteční živočichové (ještěrky, ježci atd.), proto dbáme na jejich kontrolu před začátkem spalování. Rozhodně nespalujeme vlhký materiál. Žádný smysl nemá spalování listí zdravých stromů (přes zimu samo zetlí pod stromem a uvolní živiny pro další sezonu).