Živá zahrada

Jde o program Českého svazu ochránců přírody a zaměřuje se na zvýšení biologické rozmanitosti na zahradách.

Více na www.zivazahrada.cz

Několik základních zásad:

  • Prostupné ploty a hromada listí pro ježka
  • Louka ostrůvkovitě sečená párkrát za rok
  • Skalka pro ještěrky
  • Jezírko bez kolmé stěny pro žáby
  • Hnízdní budky pro ptáky (nerušit)
  • Listnaté keře a stromy, krajové ovocné odrůdy
  • Plevele mimo záhony nehubit
  • Nechat starý strom či "divoký koutek" (křoví)
  • Omezení "chemie" ("stříkané" v obchodech)