5

Jaroslav Suda (Košice - okr. Tábor) - kutil

Dešťovou vodu využívám na 100% realizací:

1. Technických opatření

2. Vhodnou manipulací s vodou

 

1) Technické opatření

Odvaděč dešťové vody z rodinného domku, přilehlé garáže a altánu o ploše 151 m2 původně napojený na veřejnou kanalizaci byl zrušen a byl vybudován nový sběrač dešťové vody kolem celého domku. Veškeré okapové svody (celkem 7) jsou zavedeny do sběrače, který je zhotoven z plastových trubek a je zaveden do vsakovací jímky.

Jímka má průměr 0,3m a hluboká je 1,2 m a má tři vsakovací větve o délce 3 m.

Jímka je umístěna 4 m od studny a přivedená dešťová voda zvyšuje vydatnost studny a hladinu spodní vody. Po této úpravě studna o průměru 1 m a hloubce 5,5 m zajišťuje dodávku vody pro potřeby domácnosti a částečně i na zalévání. V roce 2015 v době největšího sucha bylo vody dostatek.

Ze studny je voda vedena do domácí vodárny. Z vodárny je voda vedena do kombinovaného bojleru a dále do rozvodů studené vody. Teplá voda je zavedena do prádelny, kuchyně, koupelny v přízemí a do kuchyně a do koupelny v prvním poschodí. Studená voda je zavedena do prádelny, kde je napojena pračka, WC a koupelny v přízemí, WC a koupelny v 1. poschodí. Na rozvod studené vody je napojen venkovní odběr. Studená voda pro kuchyň a myčku nádobí v přízemí a pro kuchyň v 1. poschodí je odebírána z veřejného vodovodu. Voda z veřejného vodovodu je používána pouze na vaření a mytí nádobí (voda je pravidelně kontrolována). Roční spotřeba této vody je 18 m3 za rok.

Po vybudování veřejného vodovodu v roce 1996 byl rozvod vody rekonstruován následovně:

a) Celou spotřebu vody lze zajišťovat ze studny

b) Celou spotřebu vody lze zajišťovat z veřejného vodovodu

c) Ze studny zajišťovat vodu pro pračku, prádelnu, WC, koupelny.

Z veřejného rozvodu pouze na vaření a do myčky na nádobí. Zásadně se používá varianta c) a spotřeba vody 18 m3 z veřejného vodovodu pro domek, kde žijí tři dospělé osoby je minimální. 

 

Odvaděč dešťové vody z dřevěné garáže o půdorysné ploše 29 m2 není napojen na veřejnou kanalizaci, ale je opět veden směrem ke studni. Odvaděč je dlouhý 14 m a 7 m umožňuje vsakování vody do terénu.

Odvaděč dešťové vody z kůlny a přilehlého přístřešku o celkové půdorysné ploše 79 m2 byl kompletně zrušen a dešťová voda z obou okapů je svedena do nádrže o objemu 1000 l. Z této nádrže je voda přepouštěna do dalších záchytných nádob a následně využívána k zalévání skleníku o rozměrech 8,5 x 4 m, zahrádky a ovocných stromů.

Vzhledem k potřebě zachytit vodu i v zimních měsících bylo zapotřebí nainstalovat více nádob a v současné době je jejich počet následující:

5 ks nádrž o objemu 1000l/ks = 5000l

2 ks nádrž o objemu 700 l/ks = 1400 l

14 ks sudů o objemu 200l/ks = 2800l

7ks plast. nádob o objemu 50 l/ks = 350

Σ 9550 l

V nádobách lze zachytit vodu v lednu, únoru, březnu a dubnu kdy je dostatek srážek a spotřeba minimální. Objem nádob a zvýšená vydatnost studny zajistil dostatek vody i v roce 2015. Kdy téměř 2,5 měsíce nepršelo. V minulosti před realizací těchto opatření bylo nutno vodu dovážet.

 

2) Manipulace s vodou

Aby využívání dešťové vody bylo maximální, bylo nutno stanovit zásoby pro manipulaci s vodou. Z rodinného domku a dřevěné garáže je voda zachycována celoročně a zvyšuje hladinu spodních vod a vydatnost studny. Dešťová voda z kůlny a přístřešku je zachycována již v prosinci, lednu a únoru do sběrné nádrže a odtamtud přepouštěna do nádrže o objemu 700 l ve skleníku a do sudů, které se dle dle potřeby přidávají. Takto lze ve skleníku skladovat asi 3800 l vody.

Umístění nádob do skleníku má své výhody:

Ani v lednu a únoru nehrozí zamrznutí

Množství vody vyrovnává rozdíl teplot noc vs den, což je příznivé pro plodiny zaseté již v únoru (např. ředkvičky a nebo salát)

Přinesené nádoby po vyprázdnění lze přemístit ze skleníku do venkovních prostor

V březnu možno plnit i venkovní nádrže bez nebezpečí zamrznutí. Z nadzemních nádrží je možno zalévat hadicí přímo ke kořenům rostlin a není nutno používat čerpadlo, čímž dochází k úspoře el. energie. Bylo změřeno, že vyčerpání 1000 l vody ze studny pomocí vodárny spotřebuje 1,2 kWh el. energie. Voda zachycená v nádržích v listopadu a prosinci slouží k zalévání ovocných stromů před zimou (14 ks velkých). Výše popsaná opatření zajišťují dostatek vody jak pro domácnost, tak pro skleník i zahrádku celoročně bez omezení.

 


-další soutěžící