Co přináší členství v zahrádkářském svazu?

18.08.2016 22:25

Český zahrádkářský svaz (ČZS) sdružuje tisíce členů a je organizací hlásící se k tradici spolků zahrádkářů a přátel přírody. Nabízí zázemí pro výměnu zkušeností, kontakt s odborníky, vydává nejpopulárnější časopis o zahradě "Zahrádkář" a pro členy zdarma odborné příručky ("Rukověť zahrádkáře"). Zasazuje se o podporu zahrádkářské činnosti, pořádá různé výstavy, zájezdy a soutěže.

Již pokud pěstujete nějaké rostliny doma můžete zvážit členství v této organizaci. Kontaktujte místní organizaci, případně územní sdružení - viz zahradkari.cz.