Hubení plzáků čpavkovou vodou

03.08.2017 10:55

Pouští se plzáci a slimáci do vaší zeleniny na zahradě? Pusťte se do nich se čpavkovou vodou - humánně, ekologicky, levně a pohodlně.

Slimáci a plzáci jsou plži bez ulit a jak jen je trochu vlhčeji, vylézají a dostávají obrovskou chuť na domácí zeleninu. Způsobů jejich potlačení je celá řada. Hojně se rozšířily železofosforečnanové granule, které se ale za sezonu umí docela prodražit. Jinou možností je sběr a mechanická likvidace, polévání horkou vodou, nebo solení. Jsou to drastické metody. Navíc solení plzáky zbytečně trápí a můžeme si tím například zasolovat půdu. Horká voda neprospívá kořenům rostlin, sbírání je zase úmorné. Čpavkovou vodou ale stačí jen stříknout.

Čpavek (neboli amoniak, vzorcem NH3) je poměrně hojně používanou látkou v průmyslu i zemědělství. Používá se například jako náhrada freonů v chladírenství, v petrochemii, při výrobě výbušnin, v zemědělství jako hnojivo či fungicid. Je to silně dráždivá látka, toxická pro vodní organismy. Vodnému roztoku se říká čpavková voda a je to hydroxid amonný.

V přírodě je čpavek důležitou součástí koloběhu dusíku. Ve formě sloučenin jej přijímají rostliny z půdy a je nezbytný pro jejich růst. Naopak uvolňuje se při rozkladu bílkovin, ryby jej vylučují přímo do vody a z moči jiných zvířat se uvolňuje následně z močoviny či z kyseliny močové. Z našeho pohledu použití na plzáky je důležitý zejména aspekt, že rostlinám čpavek spíše prospívá a pro vlhkomilné plzáky je naopak silně toxický.

Aplikaci čpavkové vody na plzáky zachycuje toto video. Stačí 2-3 stříknout rozprašovačem roztok technické čpavkové vody (běžně prodávaná 25%, účinné je její naředění až k 1:3). Prakticky okamžitě se plzáci začnou dusit a vyloučí také silnou vrstvu oranžového slizu. Pokud byli zachycení na nějakém podkladu, okamžitě padají. Pokud vezmeme příměr například s kachním žaludkem, ani v něm plzáci nemusejí mít tak rychlou smrt z absence vzduchu a účinku žaludečních kyselin. Čpavek může urychlit také mikrobiální rozklad těl plzáků na zahradě. Jejich dehydratace z vyslizovatění a zvláště při suchém počasí vede k tomu, že sotva za pár dní hledáme jejich zbytky jen těžko. Případnému kanibalismu mezi plzáky lze jinak předejít zahrábnutím mrtvých těl.

Při aplikaci čpavkové vody na plzáky se tedy nemusíme bát ani vedlejší aplikace na půdu (tu tím leda přihnojíme), ani na rostliny (neškodí jim, naopak amonné sloučeniny jsou i jejich běžnou součástí). Litr technického roztoku běžně prodávaného v technických drogeriích (například s barvami a laky, tedy ne jen kosmetických drogeriích) pořídíme za pár desetikorun a bohatě stačí na stovky plzáků. Musíme jen vědět, kde se běžně schovávají a stříknout je. Pokud jde o větší množství, je velmi nutné myslet na dráždivé výpary čpavku. Nadechovat se je nutné mimo aplikační zónu či aplikovat přerušovaně. Jelikož pracujeme jen s malými dávkami a na větraném prostranství, není to velký problém. Stejně jako vzíti si na rozprašování také raději ochrannou rukavici.

připravil RNDr. Jiří Jakl