Jednodušší zahrádkářský zákon se vrací ze senátu do sněmovny

23.03.2021 00:00

Senát v březnu 2021 projednal zahrádkářský zákon a se zjednodušujícími úpravami ho vrací ke schválení poslanecké sněmovně. Senátní verze má různé výhody, ale nenadchne vedení ČZS.

Jednání v senátu mělo hodně podobu porady různých zahrádkářů (viz rozprava). Mnoho z nich připomínalo, že zahrádkářský zákon ke své činnosti nepotřebují a regulace zahrádkářství může více škodit, než pomáhat. Zastánci zákona namítali nutností mít v legislativě základní pojmy a ukotvení podpory zahrádkářství, což koncenzuální senátní verze zachovává. Celková shoda panovala na významu a prospěšnosti zahrádkářství.

Zákon z pera ČZS nebyl příliš kvalitně připravený, s tím hodně narážel u různých ministerstev a sleduje také osobní zájmy ČZS k držení své pozice v zahrádkářských osadách. Zahrádkářský svaz vznikal coby hegemon v 50. letech s automatickým začleněním svobodných zahrádkářských a okrašlovacích spolků. V současnosti vedle ČZS existuje několik menších zahrádkářských organizací s řadou odlišných přístupů a nové se mohou od ČZS také uvolnit.

Senátní úpravy zahrádkářského zákona a vrácení sněmovně (viz sněmovní tisk 634) každopádně získalo podporu zákonodárců v senátu napříč politickým spektrem. S ohledem na možnost schválení a postoupení rovnou podpisu prezidenta zde již došlo k vážným debatám s různými dotčenými stranami ke konkrétním rizikům některých sporných částí zákona. Pokud jednodušší senátní verze projde celým legislativním procesem, naplní se nejzásadnější požadavky zastánců zahrádkářského zákona a v budoucnu bude možné zákon novelizovat s opodstatněnými doplněními. Složitější sněmovní verze obsahuje více kontroverzních záležitostí i rizik pro právní řád, případný příklon poslanců k senátní verzi by byl pochopitelný.

Jiří Jakl