Ještě celé prázdniny pro příspěvky

07.07.2016 01:04

Kutilskou soutěž "Deštovka na zahradě" jsme spustili v dubnu a příspěvky do ní lze posílat ještě během celých prázdnin. Zasílané příspěvky se zatím dotýkají hlavně umístění nádrží a různých způsobů čerpání vody a všechny jsou nějakým způsobem zajímavé. Dorazilo i několik příspěvků s promyšlenými systémy svodů a nádrží (p. Vaculík, Piroutek, Suda), nebo s netradičním umístěním nádrží (p. Čížek či paní Kulatá).

S organizátory soutěže věříme, že dorazí ještě celá řada příspěvků a kutilská řešení budou inspirací pro další kutily, tak i pro výrobce. Sortiment pro využití dešťové vody na zahradách je stále poměrně omezený a běžně na něj nenarazíme ani v supermarketech, ani v běžných zahradnictvích. Realizační firmy dosud nabízejí hlavně propracované systémy dešťových jímek. Voda z nich je využitelná také na zahradách, ale často se využívá pro splachování toalet.

U zahradního využití se často setkáváme se sudy. Je to nejlevnější řešení, kdy lze narazit na sudy různě veliké, s různými víky (proti množení řas a komárů), vývody a podstavci (pro zavlažování samospádem) a propojit lze také rovnou několik sudů vedle sebe. Jenže s propojováním sudů již kolikrát výrobci nepočítají a řada lidí je dosud nucená přistupovat vysloveně ke kutilským řešením s provrtáváním trubek. V soutěži bychom uvítali řešení vypouštěcích klapek a okapových lapačů listí, protože i svody dešťové vody stojí za pozornost a nemusejí být v obchodech běžně nabízené.

K soutěži jsme navázali spolupráci také s ekocentry Koniklec a Veronica a těšíme se na vyhlášení výsledků s diskusí v Národním zemědělském muzeu.