Prospěšnost a příležitosti pro zahrádkářství

24.01.2016 10:09

V květnu v roce 2014 jsme se Zvonečníkem v Lidovém domě uspořádali debatu "Prospěšnost a příležitosti pro zahrádkářství". Zahrádkářství je mnohdy pomíjenou činností, která přináší zábavu, relaxaci, zdravý pohyb a zpestření jídelníčku. Může přispívat k ochraně přírody a životního prostředí, stejně jako být zdrojem nežádoucích invazních druhů, hluku ze sekaček, nebo v době sucha odčerpávat cennou pitnou vodu.

Zahrádkářským spolkům by se především nemělo komplikovat fungování zbytečnou byrokracií. Přesně k tomu ale dospěl nový občanský zákoník Jiřího Pospíšila (ODS/TOP09), který zatížil velké svazy byrokratizací pobočných spolků a spolků jako takových. Naopak česká legislativa dosud postrádá zahrádkářský zákon. ČSSD jeho přijetí do legislativy podporuje. Má přinést pravidla pro zahrádkářské pozemky a uvést zahrádkářství jako činnost veřejně prospěšnou. Může nést také pravidla pro zamezení šíření nepůvodních druhů ze zahrad, možnosti nakládání s biomasou s chorobami a škůdci, pravidla pro kácení stromů na zahradách.

Předseda Jan Hinterholzinger nám přiblížil význam ČZS pro sdružování zahrádkářů. K zajímavé shodě zde došlo také s Denisou Tomáškovou, že i permakulturní zahrady jsou druhem zahrádkářství. Petra Kolínská, zastupitelka SZ Praha 6 se věnovala myšlence ochrany zahrad a zahrádkářských kolonií ve městě coby součást zeleně, přičemž kolonie by se mohly formou akce alespoň jednou ročně zpřístupnit široké veřejnosti. Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Mana vyjádřil podporu zahrádkářské činnosti a zájem o zahrádkářský zákon právě z pohledu prospěšnosti pro životní prostředí.

-> pozvánka - prezentace D. Tomáškové - foto