Sporná podoba návrhu zahrádkářského zákona

04.12.2020 14:57

Nový návrh zahrádkářského zákona přes "neutrální" stanovisko vlády a ministerská upozornění na problémy podoby konkrétních paragrafů (viz ODok) začala v roce 2020 projednávat poslanecká sněmovna (viz sněmovní tisk 634). Nejde o návrh zákona vládní, ale o návrh poslanecký, primárně spojený hlavně s poslanci ANO a právní komisí Českého zahrádkářského svazu (ČZS).

Část opozice se přiklonila k hodnocení vstupní podoby zákona coby "paskvilu", ve sněmovně se sešlo vícero pozměňovacích návrhů k podobě definice zahrádkářské činnosti a ke konkrétním paragrafům. Zvonečník se coby spolek obrátil na místopředsedu ČSSD a jejího poslaneckého klubu Ondřeje Veselého s vlastní definicí zahrádkářské činnosti, která jako záložní byla průchozí i pro představenstvo ČZS a naopak upozorňovali jsme na protimluvy v definici z pera právnické komise ČZS - například veřejně prospěšná činnost s definováním pěstování především pro svoji vlastní potřebu či nevymezení činnosti v případech škodlivých pro životní prostředí. Poslanec Ondřej Veselý nakonec navrhl jen odstranění nejspornějších částí v definici původního návrhu, za spolupráci mu přesto děkujeme.

Aktuální jednání o zákonu každopádně přinesla řadu pozměňovacích návrhů, které mohou řešit problémy návrhu zákona. Zvonečník coby spolek věnující se také zahrádkářství přijetí zákona podporuje. Za nutné ale považujeme řešení slučitelnosti návrhu zákona s právem EU a poslancům doporučujeme obrátit se na Parlamentní institut, který na možnost neslučitelnosti s právem EU upozornil ještě před prvním čtením návrhu v poslanecké sněmovně.

 

Pro doplnění definice zahrádkářské činnosti navrhovaná spolkem Zvonečník v upravené podobě po jednání s představenstvem ČZS:

Zahrádkářskou činností se rozumí veřejně prospěšná činnost, která směřuje k rozvoji zeleně spojené s pěstováním ovoce a zeleniny, květin, užitkových a okrasných rostlin na zahradách a na dobrovolnické bázi i ve veřejném prostoru. Tato činnost musí dbát na ochranu přírody a životního prostředí, podílí se na rozvoji tělesné i psychické kondice, rozvoji společenských a mezigeneračních vztahů, má výchovný a estetický aspekt. Podílí se na ochraně zemědělského půdního fondu, přispívá k zadržování srážkové vody a zlepšení mikroklimatických poměrů.