Zásady pro využívání dešťovky na zahradě

21.09.2016 14:14

Na zakončení soutěže s dešťovou vodou 21. září 2016 jsme se sdružením Zvonečník odprezentovali zásady pro využívání dešťové vody ("dešťovky") na zahradě. Často se řeší způsoby zalévání zahrad, ale jen vzácně se dávají nějaká doporučení k zachytávání a uskladnění dešťovky. Směrem také k zamyšlení nabízíme následující:

 

*Zajištění sběru dešťovky v co největší míře

Ze kterých střech a přístřešků je možné vodu svést a jak okapové svody co nejefektivněji vést? Jeden metr čtverečný vodorovné střechy v Česku ročně běžně nabízí 500-700 litrů srážkové vody. 

*Zachytávání dešťovky s maximální potřebnou kapacitou

Použiji malý sud jen na jednotlivé srážky, nebo větší nádrž/nádrže pro srážky i z jiných ročních období? 

*Využití samospádu

Chci čerpat vodu čerpadly, nebo ji využívat i bez nich? Nabízí se využití moderních nádrží s podstavci, nebo i v prostoru domovních půd, odkud voda může proudit samospádem. 

*Počítání se zimou

Pokud nádrž není umístěná v nezámrzné hloubce (obvykle kolem 1 metru, u jílů a slínů 1,5 metru), je potřeba počítat s jejím zamrzáním. Led má větší objem než tekutá voda a poškození nadzemních nádrží lze předejít vypouštěním na zimu. Nebo jejich umístěním do izolovaných prostor domu či skleníku. 

*Spojení s kapkovými závlahami

Plýtvání s vodou lze předejít jejím svedením přímo k jednotlivým rostlinám a jak je skutečně potřeba. 

*Filtrování přitékající vody

Nečistoty jsou živnou půdou pro biologické znečištění zachycené dešťovky (řasy, sinice, larvy komárů). 

*Bránění přístupu světla

Světlo je zdrojem energie pro sinice a řasy, je lépe využívat neprůsvitné nádrže a nádoby. 

*Bránění zbytečnému výparu dešťovky

Optimální je použití uzavřených nádob a nádrží jen s přívody a odvody vody, případně s víkem. Výpar z některých vodních prvků v kombinaci se zelení ale naopak může příznivě ovlivnit mikroklima i estetiku zahrady.

*Omezení zálivky během nejvyšších denních teplot

Při těchto teplotách je nejvyšší výpar z půdy, v menší míře se přitom závlaha dostává do půdy a k rostlinám. Efektivnější jsou závlahy v ranních či večerních hodinách. 

Těžko lze doporučit použití jen sudů nebo jímek. Pořizovací cena sudů je nižší, použití nejjednodušší a využít u nich lze i samospád. Na druhou stranu sudy mohou vlastníkům překážet, protože zabírají nadzemní prostor. Kapacitní podzemní jímky nadzemní prostor nezabírají, vodu z nich je ale nutné čerpat a pořizovací cena je vyšší.