Základní zásady

 

Škůdci

Jako škůdci jsou označovaní živočichové, kteří působí škody při pěstování ovoce a zeleniny. Jde zejména o různé druhy plžů, hmyzu, ptáků i savců. Některé postupy proti škůdcům jsou neúčinné, jiné zase moc pracné, nebo neekologické. Existují ale také postupy mnohdy jednoduché, přitom šetrné.

Slimáci

Hmyz:

motýli  

Hlodavci a krtek

Krtek

invazní druhy

nikdy nesázet a vždy likvidovat pěstovat jen v podmínkách, kde není možné šíření - žláznatka na zahradě pod okapy

Nemoci

Choroby zahradních rostlin způsobují různé viry, bakterie a houb. Původce chorob je nutné znát a podle toho zvolit léčbu. Důležitá jsou ale také preventuivní opatření. S nápadenými rostlinami je vhodné minimalizovat manipulaci, neboť se tak snadno šíří spory ai infekční částice. Sázet je vhodné prověřenou sadbu. Kompostováním se nedokáží zničit...?

Závlahy

Voda je základ života a neobejdou se bez ní ani rostliny a půdní prostředí na zahradě. Přirozeným zdrojem vody je déšť, k dalším závlahám je ale možné využít nahromaděnou dešťovou vodu, říční vodu, vodu ze studny, nebo vodu z vodovodu. Vodovodní voda je drahá, navíc často tvrdá a na rostlinách může zanechávat minerální povlak omezující výměnu plynů. odčerpávání říční vody může odebírat nezbytnou vodu pro říční živočichy. K jímání dešťové vody lze využít nadzemní nádrže, nebo podzemní jímky. V každém případě je vhodné bránit přístupu světla (neprůsvitné sudy), splachování živin. Závlahovou vodu vyžadují anglické trávníky, naopak vhodné říční porosty (uzavření nádrže i mimo déšť), závlahu nepotřebuje. Potřebu závlah zeleniny omezuje kypření půdy - zrtrácí se tak kapilární tlak.